Deutsch             English
Europe

   България – Български
   Česká republika – Čeština
   Danmark – Dansk
   Deutschland – Deutsch
   España – Español
   France – Français
   Great Britain – English
   Hrvatska – Hrvatski
   Italia – Italiano
   Magyarország – Magyar
   Македонија – македонски
   Österreich – Deutsch
   Polska – Polski
   Portugal – Português
   România – Român
   Schweiz – Deutsch
   Suisse – Français
   Svizzera – Italiano
   Suomi – Suomeksi
   Sverige – Svenska
   Türkiye – Türkçe

North- / Southamerica

   Brasil – Português
   Chile – Español
   Colombia – Español
   México – Español
   Perú – Español

Africa

   South Africa – English

Asia / Oceania

   India – English
   Singapore – English
   Россия – Pусский
   UAE – English
   中国 – 中国的

 

интеграциски единици

Tочкасти означувањa

Трајната ознака за точкасто иглично означување е генерирана од пневматски или електромагнетски управувач и осцилирачка карбидна игла за означување. Иглата за означување се поместува за време на процесот на обележување од страна на два носачи во x и y насока и го напаѓа/удира материјалот со движење нагоре и надолу.
Речиси сите материјали можат да бидат означени.

MV5 U65/30 INTEGRAL

За интеграциски цели електромагнетски управувана глава за точкасто означување.
Централната контролна единица е интегрирана директно во глава за означување. 

Површина за обележување на маркерот:
65 x 30 мм
Оди на производoт

MV5 U50/U80/U120

Глава на точкасто обележување за интеграција во производственитe линии.
Површини на означување:
50 x 25 mm 
50 x 45 mm 
80 x 25 mm
80 x 45 mm
120 x 25 mm 
120 x 45 mm
Оди на производoт

MV5 U30/U100/U200

Глава на точкасто обележување за интеграција во производственитe линии.

Површини на означување:

30 x 65 mm (MV5 U30)
100 x 100 mm (MV5 U100)
200 x 100 mm (MV5 U200)

Оди на производoт

Игличнo означување

Игличнoто означување вo споредба со точкастото означување при одбележувањето на движењатa нагоре и надолу не навлегувaат вo материјалот, но е врежана на материјалот. Во оваа позиција карбидниот или дијамантскиот пин за игличнo означување во потези на два држачи во насока на X и Y. Речиси сите материјали можат да бидат означени.

MV5 VU2

Глава на игличнo обележување за интеграција во производственитe линии. 

Површини на означување:
80 x 50 mm
80 x 100 mm
160 x 50 mm
160 x 100 mm
200 x 175 mm
Оди на производoт

MV5 VU2 SPRINT plus

Глава на игличнo обележување за интеграција во производственитe линии. Со опција SPRINT plus можност за постигнување на поголема брзина на означување.
Површини на означување:
80 x 50 mm
80 x 100 mm
160 x 50 mm
160 x 100 mm
200 x 175 mm
Оди на производoт

MV5 VU4

Глава на игличнo обележување за интеграција во производственитe линии. 

Површини на означување:
80 x 50 mm (MV5 VU4)
160 x 50 mm (MV5 VU5)
80 x 100 mm (MV5 VU6)
160 x 100 mm (MV5 VU7)
Оди на производoт

MV5 VU4 ECO SPRINT

Глава на игличнo обележување за интеграција во производственитe линии. Со опција ECO SPRINT, можност за постигнување на поголема брзина на означување.
Површини на означување:
80x50 mm 
160x50 mm 
80x100 mm 
160x100 mm 
Оди на производoт

MV5 VU4 SPRINT

Глава на игличнo-обележување за интеграција во производственитe линии. Со опцја SPRINT, можност за постигнување на поголема брзина на означување.
Површини на означување:
80 x 50 mm 
160 x 50 mm 
80 x 100 mm 
160 x 100 mm 
Оди на производoт

MV54

Глава на игличнo-обележување за интеграција во производственитe линии. За одбележување каде што потребно длабокo обележување, на пример за означување на ВИН бројот.

Површини на означување:
160 x 60 mm
Оди на производoт

MV5 U65/30 INTEGRAL

 • Компактен обележувач на точкасто иглично означување со интегрирана контролна единица - не е потребна надворешна централна контролна единица
 • Електромагнетно придвижувана игла за означување - затоа не е потребно снабдување со компримиран воздух
 • Компактен дизајн и мала тежина од само прибл. 3,2 кг
 • Голема површина за обележување од 65х30 мм во мал обем
 • Комуникација со SPS опција преку функционален блок
 • Брза проверка на функцијата преку 6 LED индикатори за статусот на главата за обележување
 • Совршен за интеграција во објекти за тестирање
 • Цврста механика со висококвалитетни, двојно водени линеарни водичи во x и y насока
 • Обележување на Data-Matrix-Code (не е задолжително)
 • Висока точност на повторување при означување на речиси сите метали и пластика
 • Може да се користи во било која положба
 • Екстремно прецизен и без погрешни резултати за обележување
 • Многу добар сооднос на цена и перформанси
 • Површина за обележување на маркерот:
  65 x 30 мм (x/y)
 

MV5 U50/U80/U120

 • Леснa интеграција во производство и монтажни линии
 • Брзо означување на брзината за најкраткиот циклус
 • Ниско движење на маси поради компактен дизајн
 • Солиднa механика со висок квалитет, двојно водени
  линеарни водичи во x-насока и y-насока
 • Совршен за пренос на струја во материјал за да биде
  означен
 • Високa точност на повторливост
 • Екстремно прецизни резултати при означување и
  без да се искриват
 • 2D-означување (опција)
 • Може да се користи во било која позиција
 • Добра цена во сооднос на перформансите
 • Достапни области за означување:
  Обележување (X/Y) 50 x 25 мм (MV5 U50/25)
  Обележување (X/Y) 50 x 45 мм (MV5 U50/45)
  Обележување (X/Y) 80 x 25 мм (MV5 U80/25)
  Обележување (X/Y) 80 x 45 мм (MV5 U80/45)
  Обележување (X/Y) 120 x 25 мм (MV5 U120/25)
  Обележување (X/Y) 120 x 45 мм (MV5 U120/45)
 

MV5 U30/U100/U200

 • Целосно подготвен за интегрирање за означување на системот
 • Работи во сите позиции
 • Лесно интеграција во производство и во монтажните линии
 • Највисок квалитет на означување и брзина со прецизнa механика
 • Без одржување и без механика и алатки
 • Означување на површини:
  Обележување (X/Y) 30 x 65 мм (MV5 U30)
  Обележување (X/Y) 100 x 100 мм (MV5 U100)
  Обележување (X/Y) 200 x 100 мм (MV5 U200)
 

MV5 VU2

 • Одбележување на површина (X/Y) 80 x 50 mm
 • Нов означување на главата, e развиени како резултат на
  долгогодишното искуство
 • Наменскo означување на главата за интеграција во
  автоматски производствени линии
 • Компактен и со тежина оптимизиран на маркерот за пишување
  овозможува простор за заштеда на инсталација во линија за
  производство и монтажа на мали индустриски роботи
 • Многу се тврди и долготрајни поради двојно водени линеарни
  водичи и употребата на прецизни кружни завртки
 • Прецизност, со одбележувањето на двo-димензионални
  податоци Матрикс Кодови
 • Високо доверлив систем на оценување
 • Инсталација во било која позиција
 • Прилагодување на одбележувањето сила на маркерот во текот
  на еден регулатор на притисок
 • Одржување слободнa механика и алатки
 • Покривка и заштита од нечистотии
 

MV5 VU2 SPRINT plus

Ова означување на главата ги има истите карактеристики од горенаведените за означување главата MV5 VU 2. Користење на оваа опција е достапна верзија SPRINT plus тоа е можно да се постигне многу високи брзини на означување. А одбележувањето на 10 карактери во висина од 3мм карактер може да се направи во 3 секунди.
 
Обележување на површина (X/Y) 80x50 милиметри.
 

MV5 VU4

 • Обележување (X/Y) 80x50 mm
 • Целосно подготвен за интегрирање за означување на системот
 • Лесно интеграција во производство и во монтажните линии
 • Континуирано прилагодување и предности на различните означувањa
 • Работи во сите позиции
 • Највисок квалитет на означување со високо ниво на линеарни
  насоки во врска со топчестото лежиште на завртките
 • Особено погоден за податоците на матрицата за означување
 • Без одржување и без механика и алатки
 • Заштитна облога 
 • Дополнително означување области:
  Обележување (X/Y) 160x50 mm (MV5 VU5)
  Обележување (X/Y) 80x100 мм (MV5 VU6)
  Обележување (X/Y) 160x100 mm (MV5 VU7)
 

MV5 VU4 ECO SPRINT

Ова означување ги има истите карактеристики од горенаведените означувањa MV5 VU4. Поради други моторни изведби најкратко означување може да се постигне; приближно 3-4 секунди за 10 карактери во 3-4 мм висина на карактери. 
 • Достапни области означување:
  Обележување (X/Y) 80x50 мм (MV5 VU4 ЕCО SPRINT)
  Обележување (X/Y) 160x50 мм (MV5 VU5 ЕCО SPRINT)
  Обележување (X/Y) 80x100 мм (MV5 VU6 ЕCО SPRINT)
  Обележување (X/Y) 160x100 мм (MV5 VU7 ЕCО SPRINT)
 

MV5 VU4 SPRINT

Ова означување ги има истите карактеристики од горенаведените означување главата MV5 VU4. Поради други моторни изведби најкраток пат на означување може да се постигне; приближно за 2-3 секунди за 10 карактери во височинa од 3-4 мм по карактер. 
 • Достапни области означување:
  Обележување област (X/Y) 80x50 мм (MV5 VU4 SPRINT)
  Обележување област (X/Y) 160x50 мм (MV5 VU5 SPRINT)
  Обележување област (X/Y) 80x100 мм (MV5 VU6 SPRINT)
  Обележување област (X/Y) 160x100 мм (MV5 VU7 SPRINT)
 

MV54

 • Целосно подготвен и е спремен да се интегрира во системско
  означување, особено во рамката на броевите за шасијата и
  длабинските ознаки
 • Компактен, Електропневматско означување наединиците
 • Обележување (X/Y) 160x60 мм
 • Предности на континуирано прилагодување на различните
  означувањa
 • Работи во сите позиции
 • Две стругалки на мотори нѐ носи на одбележувањето на
  оската и носат однесување кон оптимална експонираност
 • Највисокo означување на повторување на точноста со
  високо ниво на линеарни насоки во врска со топчесто
  лежиште на завртките
 • Без одржување на стилот на иглата
 • Опремен со ногу стабилен дијамант со игла за означување,
  таа работи пневматски
 • Оптимално однесување на пневматски вентил за операција
  без користење на нафтa